• Функция

Служи за 100% контрол на дозиране на пакетмашина

  • Състав 

Състои се от компактен прахозащитен компютър с тъчскрийн, който може да бъде свързан към всяка пакетираща машина предлагаща възможност за комуникация.Работи по задания за пакетиране на партиди.

  • Възможности на програмата
- Регистрира всеки преминал през машината пакет и го отнася към избраната от операторът производствена партида
- Количествата на пакетите се закръглят към номиналното тегло на пакета (ако са в рамките на зададените отклонения), но в база данни се пази точното количество на всеки един от тях.
- Количествата произведена пакетирана продукция е заскладена, на база регистрираното от системата
- Блокира дозирането от машината при: неопределена партида, липса на комуникация с нея и т.н.
- Справки за пакетирането по хронологичен ред и по партиди.
- Сравнителни справки между зададено, пакетирано и заскладено количество за всяка партида.

Paketirane1