Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Ние ви свързваме
към вашите машини
към вашите данни
към вашите клиенти
Интегрирани системи за управление
Image is not available
Image is not available
Новини
Image is not available
Промишлена автоматизация
Електрическо табло за автоматизация
Индустриални контролери
Визуализация и управление чрез SCADA система
Промишлена автоматизация
Автоматизация и ЕРП система за ФУРАЖЕН ЗАВОД
Image is not available
Автоматизация и ЕРП система за ЗЪРНОБАЗА
ЕРП система за търговия с резервни части
ArrowArrow
ArrowArrow
Shadow
Slider
  • 1

  "ИТИ Софт" ООД е компания основана в далечната 1992 година и вече в продължение на 25 години развива и усъвършенства своите продукти свързани с автоматизацията на производството и информационните системи.

Нашата цел е да изграждаме дългосрочни взаимноизгодни отношения с нашите партньори и клиенти и да предоставим качествени и лесни за използване продукти и полезни услуги, които да подпомагат тяхното развитие.