Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Ние ви свързваме
към вашите машини
към вашите данни
към вашите клиенти
Интегрирани системи за управление
Image is not available
Image is not available
Новини
Image is not available
Промишлена автоматизация
Електрическо табло за автоматизация
Индустриални контролери
Визуализация и управление чрез SCADA система
Промишлена автоматизация
Автоматизация и ЕРП система за ФУРАЖЕН ЗАВОД
Image is not available
Автоматизация и ЕРП система за ЗЪРНОБАЗА
ЕРП система за търговия с резервни части
ArrowArrow
ArrowArrow
Shadow
Slider
  • 1

Пусната е в експлоатация автоматизирана система за "Управление на фуражен цех" във Фуражен цех
-гр Русе "Устрем" ЕООД

ustrem


Системата включва управление на зареждане от силоз, дробене, дозиране на зърно,добавяне на мазнина, смесване и др.
Управлението се осъществява чрез Сименс контролер и SCADA система за визуализация.