Печат
Категория: Решения

thcrop Mulmix Tetti silosEDIT2

ИТИ Софт разполага със система за управление на целия производствен цикъл на един фуражен цех състояща се от две части:

-Система за автоматизация на производството
-Информационна система

1. Система за автоматизация на производството

forage

- Реализация

-Функционалност

Автоматизирано управление на производството с промишлен контролер и SCADA система за визуализация.

Прочетете повече

2. Информационна система

store1

Информационна ERP система Аляска@Фуражи 

Аляска@Фуражи ERP e интегрирана информационна система, изградена на модулен принцип. Състои се от единни подсистеми (модули), които взаимодействат помежду си с цел предоставяне на пълна интегрираност на информацията, осигурявайки свързаност и прозрачност на всички дейности и процеси на предприятието.

 Информационната система се състои от следните модули и  функции:

Прочетете повече