carService1

Информационна ЕРП система за управление на АВТОСЕРВИЗ и АВТОМОБИЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО Аляска@Сервиз.

Аляска@Сервиз ERP e интегрирана информационна система, изградена на модулен принцип. Състои се от единни подсистеми (модули), които взаимодействат помежду си с цел предоставяне на пълна интегрираност на информацията, осигурявайки свързаност и прозрачност на всички дейности и процеси във вашата фирма.

Прочетете повече