automationSIMENS

   Нашите инженери са специализирани в проектирането, изпитването, изграждането и тестването на софтуер за програмируеми логически контролери. Ние работим заедно с вас, като се започне от първоначалната идея за пускането на системата в експлоатация, осигурявайки решения, които отговарят на вашите нужди и изисквания.

Реализация

 • Електрическо табло за автоматизация RITTAL с компоненти General Electric, Schneider Electric, Omron
 • Честотни преобразуватерли Siemens, Omron, Yaskawa, LSiS
 • Вентили Belimo
 • Измервателни прибори за KROHNE, Ludwig Moisture Control, JUMO, Mettler Toledo, Cardinall, CAS
 • Стандартни индустриални контролери SIEMENS, VIPA, IPC DAS
 • Софтуер за програмиране на контролери SIMATIC Step7, протоколи USS, Profibus, Profinet, Modbus
 • Компютърна станция за визуализация и управление чрез SCADA система свързана с центалния сървър за бази данни на предприятието

PLC

 

  Ние прилагаме PLC програмиране решения с помощта на всички големи производители на техника. Партньорските връзки с нашите доставчици  ни осигуряват и предлагат най-новите технологии, техническа поддръжка и гаранциоя на нашите продукти.

 • Програмиране, поддръжка, експлоатация на всички продукти в диапазона от SIEMENS SIMATIC (напр S7-200, S7-300, S7-400), системи за автоматизация на VIPA.
 • Типово програмиране на контролери SIEMENS LOGO.
 • Ние демонстрираме и внедряваме на клиентите при избора на оборудване за автоматизация на SIEMENS, VIPA.
 • Програмиране HMI серия от SIEMENS и VIPA

 Пълна автоматизация на ФУРАЖЕН ЗАВОД, ЗЪРНОБАЗА, СИЛОЗ съвместно с "ДИКОН СД"

store1

Интегрирана информационна система за управление на информационните потоци в мелнични предприятия.

Системата се състои от следните модули:

store1

Интегрирана информационна система за управление на информационните потоци в зърнобаза.

Системата се състои от следните модули:

B8B6B9E4CEE156F95118E4D04A05D8D1D4F6A06BDD9E9CBF48pimgpsh fullsize distr

store1

Интегрирана информационна система за търгoвия с резервни части.

Системата се състои от следните модули: 

♦ Склад на стоки и материали 

♦ Продажби 

♦ Доставки

♦ Интернет поръчки (с каталог на авточасти)

♦ Синхронизация на данни с отдалечени обекти 

♦ Счетоводство 

♦ ТРЗ и личен състав

store1

Интегрирана информационна система за АВТОСЕРВИЗ и АВТОМОБИЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО.

Сертифицирана от НАП като СУПТО софтуер по наредба Н-28.

Системата се състои от следните модули:

♦ Автомобилен сервиз

♦ Склад на стоки и материали 

♦ Продажби 

♦ Интернет поръчки (с каталог на авточасти)

♦ Синхронизация на данни с отдалечени обекти 

♦ Счетоводство 

♦ ТРЗ и личен състав

store1

Автоматизирана система за пълно счетоводно отчитане дейностите на предприятието. 

♦ Общо счетоводство

♦  Дълготрайни активи

♦  Отчет за приходи и разходи, Баланс, Паричен поток и Капитал

♦  Дневници по ДДС

♦  Трансфер към НАП

♦  Оборотна ведомост

♦  Ведомост по материали

♦  Главна книга

♦  Преоценка на валута

♦  Справки по сметки, материали, контрагенти, обекти и поръчки

♦  Връзка с модул Склад

♦  Връзка с ТРЗ и Личeн състав - Аляска@Заплати

store1

Система за управление на персонала и автоматизирано изчисляване на разходите за труд.

Системата се състои от следните модули:

  1. Личен състав

♦ Трудови договори

♦ Допълнителни споразумения

♦ Заповеди за освобождаване

♦ Отпуски

♦ Трудов стаж

♦ Осигурителен стаж

♦ Деловодна книга

 2. Заплати:

♦ Автоматично изчисляване на:  

Отпуски, Болнични, Добавки за прослужено време, Данък, Всички осигуровки, Нощен труд, Вноски върху социални разходи, Годишно преизчисление на данък, Други пера, зададени от потребителя; 

♦ Печат на: 

Рекапитулации за период, по звена, по отделни пера на Фонд работна заплата, Разпределение по кодове за видове плащания, Фишове, Ведомост заплати, Осигурителна ведомост, Авансова ведомост, Разходни касови ордери; 

♦ Справки: 

Справка за личния състав, Служебни бележки и удостоверения - за данък, за детски надбавки, за доход, Справка за изплащане на ваучери, Справка за тримесечната и годишната статистическа форма, Справка за пенсиониране - УП2, Справка за изпратени данни към НАП;

3. Хонорари:

♦ Граждански договор 

♦ Сметка за изплатени суми

♦ Служебна бележка

♦ Рекапитулация и Справки

4. Връзка с НАП и НОИ

♦ Автоматично изготвяне на файлове и документи за Декларация 1, Декларация 6, Уведомление по чл.62 ал.4 от КТ за НАП и описи за болнични листове за НОИ 

♦ Справка за подадени данни 

5. Автоматично осчетоводяване в Аляска@Счетоводство

 

ИТИ Софт разполага със система за управление на целия производствен цикъл на един фуражен цех състояща се от две части:

 • Система за автоматизация на производството
 • Информационна система

Информационна ERP система Аляска ERP@Фуражи

store1

Информационната система се състои от следните модули:

    - основен модул
    - дълотрайни активи
    - отчет,баланс,паричен поток

B8B6B9E4CEE156F95118E4D04A05D8D1D4F6A06BDD9E9CBF48pimgpsh fullsize distr

Функции

 • Доставка на суровина 
 • Теглене на автомобилна везна 
 • Регистриране на производството и изписване на вложените суровини 
 • Проследяемост на вложените суровини по партиди (система с тъчскрийн баркод-четец с Android OS) 
 • Продажба и разчети с клиенти и доставчици 
 • Работа със суровини по ишлеме и обратно изкупуване 
 • Лабораторни анализи на суровини и продукция 
 • Гъвкаво ценообразуване с произволен брой ценови листи (нормални и по ишлеме) 
 • Автоматично осчетоводяване на доставки,продажби,продукция,ишлеме 
 • Двустранно счетоводство 
 • ТРЗ и личен състав 
 • Интернет поръчки
 • Наше андроид приложение за синхронизация с информационната система.

p2p