Mill

Пълна автоматизация на мелнична промишленост включваща:

  • Автоматизирано управление на производството с промишлен контролер и SCADA система за визуализация.
  • Информационната ЕРП система за управление на МЕЛНИЦА Аляска@Мелница.