ИТИ Софт разполага със система за управление на целия производствен цикъл на един фуражен цех състояща се от две части:

 • Система за автоматизация на производството
 • Информационна система

Информационна ERP система Аляска ERP@Фуражи

store1

Информационната система се състои от следните модули:

    - основен модул
    - дълотрайни активи
    - отчет,баланс,паричен поток

B8B6B9E4CEE156F95118E4D04A05D8D1D4F6A06BDD9E9CBF48pimgpsh fullsize distr

Функции

 • Доставка на суровина 
 • Теглене на автомобилна везна 
 • Регистриране на производството и изписване на вложените суровини 
 • Проследяемост на вложените суровини по партиди (система с тъчскрийн баркод-четец с Android OS) 
 • Продажба и разчети с клиенти и доставчици 
 • Работа със суровини по ишлеме и обратно изкупуване 
 • Лабораторни анализи на суровини и продукция 
 • Гъвкаво ценообразуване с произволен брой ценови листи (нормални и по ишлеме) 
 • Автоматично осчетоводяване на доставки,продажби,продукция,ишлеме 
 • Двустранно счетоводство 
 • ТРЗ и личен състав 
 • Интернет поръчки
 • Наше андроид приложение за синхронизация с информационната система.

p2p