store1

Интегрирана информационна система за управление на информационните потоци в зърнобаза.

Системата се състои от следните модули:

B8B6B9E4CEE156F95118E4D04A05D8D1D4F6A06BDD9E9CBF48pimgpsh fullsize distr