• Функция

Служи за контрол и подпомагане на оператора при ръчно дозиране на компоненти

  • Състав

Състои се от компактен прахозащитен компютър с тъчскпийн, свързан към една или повече електронни везни и към информационната система на предприятието

  • Възможности на програмата 
- Работи по задания за дозиране на порции ръчни компоненти, които са част от общото задание за производство
- Информира оператора за нови, неприключени и недовършени задания
- Разрешава дозиране само след сканиран баркода, като след това значително се намали риска
  от избора на некоректна компонента
- Регистрира дозирането на всеки компонент, подпомагайки оператора по време на дозирането, чрез изобразяване на оставащото количество за дозиране
- Показва толерансите при дозирането на всяка съставка и следи за тяхното спазване. 
- Справки за дозирането по хронологичен ред и по партида

manualDoz1