vezna

Автоматизирана система за пълно обслужване работата на автомобилната везна.  

♦ Обслужва процесите на претегляне на суровина и продукция, преминаващи през автомобилна везна

♦ Режими на работа: автоматичен, ръчен, само претегляне

♦ Поддържа работа с повече от една електронна везна

♦ Бърз достъп до всички данни от измерванията

♦ Издава документ за:

- доставяне на материал;

- експедиция на суровни и готова продукция;

♦ Автоматично засклаждане и връзка с модул Складово стопанство

♦ Автоматично изписване на стоки и продукция и връзка с модул Складово стопанство

♦ Една кантарна бележка може да съдържа няколко артикула

♦ Справки за преминали през автомобилната везна стоки и материали

♦ Справка за преминали през везната автомобили

♦ Връзка с модул Лаборатория