Внедряване на нов модул „Контрол на качеството" към Информационната система Аляска ERP@Фуражи във фуражен завод „Вианд" - Борисово.

 zavod borisovo