Пусната е в експлоатация автоматизирана система за "Управление на фуражен цех" във Фуражен цех- с.Макариополско "АГРОЕЛИТ" Търговище.

Agroelit
Системата включва управление на зареждане от силоз, дробене, дозиране на зърно, дозиране на минерали,
впръскване на мазнина с масов разходомер, добавяне на ръчни компоненти, смесване,
управление на транспортни пътища и др.
Управлението се осъществява чрез контролер и SCADA система за визуализация.